RECURSOS EDUCATIVOS

Nesta páxina web presentamos unha serie de recursos interesantes para traballar a lecto-escritura en infantil e primeria e técnicas de estudo en secundaria